Lumina Emotion

Zdolność wyboru naszej reakcji na daną sytuację jest niezwykle ważna — Lumina Emotion daje ludziom tę możliwość. Poprawa inteligencji emocjonalnej, zdolności adaptacyjnych i odporności to tylko niektóre z korzyści zgłaszanych przez organizacje

Po co?

Lumina Emotion uczy nas, jak skutecznie zarządzać naszą osobowością, aby dostosować się do zmieniających się wymagań kontekstowych, niezależnie od naszych naturalnych cech.
Lumina Emotion została stworzona przez psychologów dr. Stewarta Dessona i Julie Ensor i wywodzi się z badań doktoranckich dr. Dessona.

Lumina Emotion wykorzystuje model Big5, aby wykazać, że cechy osobowości faktycznie stanowią podstawę większości tradycyjnych kompetencji emocjonalnych. Lumina Emotion przyjmuje holistyczne i zrównoważone podejście, uznając, że wszystkie cechy mogą być na swój sposób pomocne i skuteczne. Na przykład zarówno introwersja, jak i ekstrawersja mogą przyczyniać się do inteligencji emocjonalnej w różnych kontekstach, podczas gdy wiele tradycyjnych modeli sugeruje, że ekstrawersja jest ważniejsza.

Lumina Emotion ujawnia trzy emocjonalne Persony — Naturalną, Codzienną i Przesadzoną — i pokazuje, w jaki sposób społecznie pożądane cechy, które często postrzegane są jako klucz do inteligencji emocjonalnej, mogą działać na jej niekorzyść, gdy są nadużywane. Nasze badania dostarczają też dowodów na to, że niedoceniane często cechy, które tradycyjne modele IE nie uważają za wspierające inteligencję emocjonalną, mogą w rzeczywistości stać się źródłami emocjonalnej siły. Innowacyjne podejście Luminy Emotion jest w pełni kompatybilne z Luminą Spark. Mogą być używane razem lub oddzielnie.

Odkryj i dostrój

Twój emocjonalny krajobraz

Wybierz swoje działania

Zarządzaj swoimi reakcjami

Popraw współpracę

Ogranicz konflikty

Zbuduj organizację inteligentną emocjonalnie

Jakie są korzyści?

Liderzy uważają obecnie inteligencję emocjonalną za jedną z 10 najważniejszych kompetencji potrzebnych do odniesienia sukcesu. Lumina Emotion koncentruje się na naszej zwinności w rozumieniu, dostosowywaniu i zarządzaniu naszymi emocjami na co dzień.
1.
Dostrzeganie i rozumienie własnych emocji
2.
Dostosowanie zachowania i odpowiednie reagowanie
3.
Zrozumienie wartości różnych reakcji emocjonalnych
4.
Ukierunkowanie swojego zachowania na cele i wartości

Kluczowe cechy

Zrozumienie swoich cech emocjonalnych

Rozpoznawanie cech emocjonalnych innych osób

Zarządzanie emocjami, świadome reagowanie

Pełna kompatybilność z Luminą Spark

Było dla mnie naprawdę przydatne nauczenie się, jak lepiej korzystać z emocji i zrozumienie osób, którymi kierują emocje.

Poznaj wszystkie produkty Luminy Learning