Lumina Leader

Bądź liderem na swój własny sposób. Lumina Leader umożliwia kadrze kierowniczej głębokie zrozumienie ich naturalnego stylu przywództwa. Pokazuje, jak kierować autentycznie, z pewnością siebie, ucząc jednocześnie, jak dostosować swój styl przywództwa do potrzeb swoich ludzi i organizacji.

Po co?

Lumina Leader zwiększa samoświadomość uczestników na temat ich własnego, unikalnego stylu przywództwa i pokazuje, jak przewodzić naturalnie i autentycznie. Koncentruje się na czterech zrównoważonych domenach przywództwa: Przewodzenie poprzez Ludzi, Przewodzenie z Wizją, Przewodzenie poprzez Wpływ i Przewodzenie Operacyjne. Informacja zwrotna w Luminie Leader 360 daje managerom możliwość spojrzenia na siebie oczami innych i zobaczenia prawdziwego wpływu ich stylu przywództwa.

Kwestionariusze Leader Self i Leader 360 można łatwo dostosować pod względem obszarów rozwoju, na których należy się skupić.

Ludzie mogą być liderami z nazwy, ale nie wykazywać cech przywódczych. Według raportu Investors in People/TBR z 2015 r. koszt słabego zarządzania ludźmi w samej Wielkiej Brytanii wynosi 84 mld funtów rocznie. Jednocześnie mamy trudne czasy dla przywództwa. Liderzy stają w obliczu rosnących wymagań, dużej presji i konieczności kontaktu z wieloma grupami interesariuszy o zróżnicowanych potrzebach.

Lumina Leader dostarcza liderom informacji, które trudno uzyskać gdzie indziej. Ukazuje dokładny obraz ich unikalnego stylu przywództwa, wskazuje martwe punkty i blokery oraz zaleca sposoby ich unikania. Lumina Leader zwiększa samoświadomość, zdolność podejmowania decyzji i pewność siebie.

Zrozum, jak twoja osobowość determinuje twój styl przywództwa

Have confidence in your own authentic leadership style

Learn how to maximise your leadership strengths and remove your limitations

Develop executives who add genuine value to your organisation

Jakie są korzyści?

Lumina Leader i opcjonalna Leader 360 pomagają liderom uporać się z ich blokerami kariery, stać się bardziej wszechstronnymi i odpornymi podczas przewodzenia w czasach zmian oraz motywować ludzi do osiągania wysokich wyników.

Możesz dostosować projekty zarówno pod względem rozmiaru kwestionariusza, jak i celu, aby ułatwić wdrażanie. W przypadku większych projektów, w które zaangażowanych jest wielu liderów, często preferowany jest krótszy kwestionariusz, co skutkuje 100% wypełnieniem kwestionariusza przez każdego lidera, zapewniając płynne i łatwe wdrożenie rozwiązania. Kwestionariusze mogą być dostosowane tak, aby koncentrowały się wyłącznie na skutecznym lub nieefektywnym przywództwie, co oznacza, że liderzy nie muszą poświęcać więcej czasu niż jest to potrzebne, a pytania ukierunkowane są na konkretny cel rozwoju. Wybór należy do ciebie.
1.
Zwiększona odporność w czasach zmian i niepewności
2.
Motywowanie i wzmacnianie innych w dążeniu do wspólnej wizji
3.
Większa zdolność adaptacji do różnych wymagań zawodowych
4.
Podniesione morale i zmniejszona rotacja pracowników

Kluczowe cechy

Prowadź autentycznie

Zwiększenie wpływu

Uzyskanie zaangażowania

Osiągnięcie celów

Program Accelerate z Luminą Leader wywarł głęboki i długotrwały wpływ na ludzi i kulturę Radia GMG. Uczestnicy już zaczęli awansować na wyższe stanowiska w firmie.

Sharon Green

Learning And Development Director at GMG Radio

Poznaj wszystkie produkty Luminy Learning