Lumina Team

Razem możemy więcej. Doświadczenie Lumina Team to zdaniem naszych klientów prawdziwy moment „Aha!”. Efektowne wizualizacje ukazują cechy i zachowania zespołu. Efekt? Zmotywowani ludzie pracujący w zespołach, które osiągają lepsze wyniki.

Po co?

Lumina Team bada charakter zespołu z perspektywy uczestników, a także to, jak postrzegają go inni ludzie. Uczestnicy współtworzą większą świadomość i zrozumienie zespołu, ucząc się doceniać unikalny wkład każdego członka.
Lumina Team jest rozszerzeniem Lumina Spark (nie wymaga dodatkowych kwestionariuszy!) i jest dostarczana razem z aplikacją Team Viewer, używanej do wizualizacji dynamiki zespołu.

Kluczem do stworzenia skutecznych zespołów jest prawdziwe zrozumienie osobowości, motywacji i preferowanego stylu komunikacji drugiej osoby. Zrozumienie głębszych wartości i preferencji sprzyja szacunkowi niezbędnemu do efektywnej współpracy.

Lumina Team pokazuje dokładnie gdzie i jak ludzie pasują do zespołu. Interaktywna mandala zespołu umożliwia im zobaczenie cech i charakteru zespołu, a także jego potencjalne słabe punkty. Mając tę świadomość, członkowie zespołu mogą współtworzyć skuteczne zespoły.

Użyj Team Viewer i zbadaj osobowość zespołu

Zobacz, jak zespół zmienia się pod presją

Naucz się efektywnie komunikować w zespole

Wprowadź od razu zdobytą wiedzę w życie, zarówno w zespole, jak i wobec siebie

Jakie są korzyści?

Każdy członek zespołu ma swoją osobowość, jednak grupa jako całość zazwyczaj przyjmuje swoją własną tożsamość. Lumina Team pokaże ci jak skutecznie komunikować swoje idee, aby były lepiej przyjęte przez zespół i ostatecznie przynosiły efektywne rezultaty.
1.
Skuteczna komunikacja w zespole
2.
Wiedza, co robić, gdy zespół nie osiąga wyników
3.
Docenianie różnorodności i różnych stylów pracy
4.
Budowanie skutecznych zespołów

Kluczowe cechy

Budowanie relacji

Docenianie różnorodności

Poprawa współpracy

Poprawa wydajności

Możesz od razu zacząć dyskusję na temat mocnych stron zespołu, jak to wygląda, a rozmowa niemal zaczyna toczyć się sama. I to jest jeden z absolutnie cudownych aspektów magii, którą tworzą narzędzia Luminy Learning.

Head of BEIS Internal Consultancy, Department for Business, Energy and Industrial Strategy

Poznaj wszystkie produkty Luminy Learning