Lumina Sales

Lumina Sales umożliwia rozwój ludzi i zwiększenie przychodów dzięki naukowym danym. Rozumiejąc, w jaki sposób twoje cechy wspierają proces sprzedaży i łagodząc wpływ ich nadużywania, osiągasz większą sprzedaż. Koncentrując się na zwrocie z relacji, jednocześnie maksymalizujesz zwrot z inwestycji.

Po co?

Niezależnie od tego, czy jesteś managerem, czy dyrektorem sprzedaży, specjalistą technicznym czy konsultantem, kierujesz dużym zespołem obsługującym wielu klientów czy małym zespołem sprzedaży wewnętrznej, Lumina Sales jest dla ciebie.

Portret Lumina Sales pokazuje, jak cechy danej osoby wpłyną na jej wyniki na każdym etapie cyklu sprzedaży. Odpowiada na pytanie: „Gdzie ja jestem w procesie sprzedaży i gdzie jest mój klient w procesie zakupu?".

Lumina Sales wyposaża specjalistów w umiejętności naturalnego podejścia do negocjacji wprowadzając relacyjne podejście do procesu sprzedaży i poprawiając wyniki. Pokazuje im, jak być różnicą, która robi różnicę w procesie sprzedaży.

Lumina Sales wspiera specjalistów sprzedaży w stałym doskonaleniu i ocenie swojej efektywności. Pokazuje im, jak dostosować swoje podejście i pozostać w zgodzie z klientem i jego priorytetami. Liderzy sprzedaży mają teraz wspólny język, za pomocą którego mogą szkolić i rozwijać swoje zespoły.

Zachowaj zgodność z potrzebami klientów i wyeliminuj ego z procesu sprzedaży

Większa świadomość tego, jak osobowość wpływa na wyniki sprzedaży

Buduj relacje, które będą się umacniać po podpisaniu umowy

Zapewnij liderom sprzedaży ramy, których potrzebują, aby inspirować i umożliwiać poprawę wydajności

Jakie są korzyści?

Lumina Sales wzmacnia samoświadomość specjalistów. Jakie są moje preferencje? Jakie są moje mocne, a jakie słabe strony? Z czym przesadzam, a czego robię za mało? Pomaga zapewnić, że najlepszy dzień w sprzedaży to ten, który jest jeszcze przed nimi.
1.
Większa świadomość tego, jak osobowość wpływa na wyniki sprzedaży
2.
Głębsze zrozumienie sposobu realizacji celów biznesowych, wyzwań i potrzeb klienta.
3.
Wspólny język, który pomaga liderom być aktywnymi coachami zespołu
4.
Naturalne podejście do negocjacji sprzedażowych, oparte na współpracy i pewności siebie

Kluczowe cechy

Buduj relację

Lepsze zrozumienie

Lepsze negocjacje

Większa sprzedaż

Lumina Sales to doskonałe narzędzie do pogłębienia zrozumienia swoich mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju. Pomaga specjalistom sprzedaży skuteczniej nawiązywać kontakt z klientami i zamykać więcej sprzedaży!

Best Selling Author of "Negotiation - How to craft agreements that give everyone more” and "How to sell with complete confidence"

Poznaj wszystkie produkty Luminy Learning