Wspieranie liderów APAC, biznesu kształtującego elektryczny świat.

Potrzeba biznesowa

Społeczność liderów APAC zidentyfikowała potrzebę szkolenia on-line w zakresie aspektów przywództwa w kryzysie (był to maj 2020 r. – świat zmagał się z nagłym wpływem Covid).

 

Organizacja, dzięki nieformalnym informacjom zwrotnym z różnych poziomów, słyszała, że liderzy zdecydowanie zarządzają tylko wynikami i liczbami, co źle wpływało na morale pracowników.

 

Ponieważ pandemia w jakiś sposób dotknęła wszystkich, pracownicy oczekiwali, że liderzy wykażą się większym zrozumieniem dla kwestii ludzkich i większym współczuciem.

 

Ponadto, ponieważ fizyczne spotkania / interakcje zostały wstrzymane, nieformalne możliwości pracowników, aby dać upust swoim emocjom, również zostały znacznie ograniczone. Mając to na uwadze, organizacja zdecydowała się zorganizować warsztaty z przywództwa, które koncentrowały się na dwóch podstawowych cechach: empatii i zaufaniu.

 

Rozwiązanie Lumina Learning

Lumina Leader Logo
Początkowo omawiano różne podejścia. Ponieważ cztery domeny Luminy Leader (Przewodzenie poprzez ludzi, Przewodzenie poprzez wpływ, Przewodzenie z wizją, Przewodzenie operacyjne) trafnie współgrały z wymogiem budowania empatii i zaufania, było to preferowane narzędzie do integracji z warsztatami w celu zwiększenia samoświadomości w tych obszarach

 

Następnie podjęto ostateczną decyzję o wykorzystaniu narzędzia Lumina Leader 360, ponieważ pozwoliłoby ono wypowiedzieć się osobom pracującym dla liderów w bezpiecznym i profesjonalnym kontekście. Zastanawialiśmy się również, czy użyć 360 od razu, czy zrobić tylko wersję Self teraz, a 360 później. Biorąc pod uwagę potrzeby, ostatecznie zdecydowaliśmy się na wersję Lumina Leader 360.

 

Pomysł polegał na tym, aby zrozumieć obecne wyniki indywidualne i grupowe w zakresie Przewodzenia poprzez Ludzi, a następnie wykorzystać je do postawienia kroku naprzód. Jak wiemy, Przewodzenie poprzez Ludzi to połączenie czterech ważnych cech: Uczciwości i Zaufania; Coachingu i Rozwijania Innych; Bystrości Interpersonalnej oraz Partnerstwa i Współpracy.

 

Wspieranie liderów APAC, biznesu kształtującego elektryczny świat.

Potrzeba biznesowa

Społeczność liderów APAC zidentyfikowała potrzebę szkolenia on-line w zakresie aspektów przywództwa w kryzysie (był to maj 2020 r. – świat zmagał się z nagłym wpływem Covid).

Organizacja, dzięki nieformalnym informacjom zwrotnym z różnych poziomów, słyszała, że liderzy zdecydowanie zarządzają tylko wynikami i liczbami, co źle wpływało na morale pracowników.

Ponieważ pandemia w jakiś sposób dotknęła wszystkich, pracownicy oczekiwali, że liderzy wykażą się większym zrozumieniem dla kwestii ludzkich i większym współczuciem.

Ponadto, ponieważ fizyczne spotkania / interakcje zostały wstrzymane, nieformalne możliwości pracowników, aby dać upust swoim emocjom, również zostały znacznie ograniczone. Mając to na uwadze, organizacja zdecydowała się zorganizować warsztaty z przywództwa, które koncentrowały się na dwóch podstawowych cechach: empatii i zaufaniu.

Rozwiązanie Lumina Learning


Początkowo omawiano różne podejścia. Ponieważ cztery domeny Luminy Leader (Przewodzenie poprzez ludzi, Przewodzenie poprzez wpływ, Przewodzenie z wizją, Przewodzenie operacyjne) trafnie współgrały z wymogiem budowania empatii i zaufania, było to preferowane narzędzie do integracji z warsztatami w celu zwiększenia samoświadomości w tych obszarach.

Następnie podjęto ostateczną decyzję o wykorzystaniu narzędzia Lumina Leader 360, ponieważ pozwoliłoby ono wypowiedzieć się osobom pracującym dla liderów w bezpiecznym i profesjonalnym kontekście. Zastanawialiśmy się również, czy użyć 360 od razu, czy zrobić tylko wersję Self teraz, a 360 później. Biorąc pod uwagę potrzeby, ostatecznie zdecydowaliśmy się na wersję Lumina Leader 360.

Pomysł polegał na tym, aby zrozumieć obecne wyniki indywidualne i grupowe w zakresie Przewodzenia poprzez Ludzi, a następnie wykorzystać je do postawienia kroku naprzód. Jak wiemy, Przewodzenie poprzez Ludzi to połączenie czterech ważnych cech: Uczciwości i Zaufania; Coachingu i Rozwijania Innych; Bystrości Interpersonalnej oraz Partnerstwa i Współpracy.

Kroki były następujące:

Understanding empathy in a crisis

1.Wszyscy uczestnicy wzięli udział w Lumina Leader 360.

 

2. Warsztat on-line, podczas którego uczestnicy poznali swoje własne portrety. Była to bardzo angażująca i energetyzująca sesja, ponieważ spostrzeżenia i informacje dostarczone przez Luminę Leader 360 były mocno skłaniające do myślenia.
Co ciekawe, zgodnie z oczekiwaniami, spośród czterech wymiarów, Przywództwo poprzez ludzi uzyskało niższe oceny od innych, a w wielu przypadkach także od samego siebie. W ten sposób łatwo było ustalić ton i potrzebę dyskusji wokół tych obszarów podczas warsztatów.
Wygenerowano indywidualne wnioski i potrzebne działania. Sesja ujawniła pytania, a także wzbudziła zainteresowanie, aby zagłębić się w szczegóły i zrozumieć znaczenie otrzymanych informacji.

 

3.Wstępna praca zespołu nad zidentyfikowanymi tematami.

 

4.Wirtualne sesje grupowe (dwie sesje po 90 minut) z trenerem, połączone z integrującymi ćwiczeniami i znaczącymi, szczerymi dyskusjami. Program sesji obejmował :

  • 4 wymiary przywództwa w kryzysie
  • Przywództwo poprzez ludzi
  • Dzielenie się najlepszymi praktykami
  • Zaufanie i empatia
  • Możliwości wdrożenia w organizacji

Na koniec opracowano grupowe i indywidualne plany wdrożenia.

 

Jakie wyniki chciał osiągnąć klient?

 • Zbudowanie wspólnego zrozumienia na temat przywództwa w obecnych czasach (kryzys), w których liderzy, podobnie jak w przeszłości, nadal kierowali się liczbami, podczas gdy pracownicy byli emocjonalnie wyczerpani. Brak spotkań z kolegami z powodu wprowadzenie pracy zdalnej doprowadził do nagromadzenia uczuć i emocji. Organizacja chciała również przekazać, że jest z pracownikami w tych trudnych czasach (nikt nie miał wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie).

 

 • Zwiększenie samoświadomości w zakresie wymiarów przywództwa

 

 • Rozwój 2 ważnych aspektów związanych z przywództwem: Zaufania i Empatii
  Wynik

 

Wyniki

Warsztat zaowocował konkretnymi planami:

Activity example for Leading in a Crisis

 • Każdy lider z regionu APAC miał plan działania mający na celu wzmocnienie wymiaru Przewodzenie poprzez ludzi. Doprowadziło to do zwiększenia pozytywnej komunikacji, zaangażowania i inicjatyw między liderami i zespołami. Jedną z prostych, ale ważnych zaobserwowanych zmian było to, że nawet podczas wirtualnych spotkań liderzy poświęcali trochę czasu na nieformalną komunikację, wiedząc o znaczeniu dobrego samopoczucia pracowników i ich rodzin itp

 

 • Zidentyfikowano partnerów do wzajemnego coachingu, aby wspierali się w określonych wymiarach. Dla zdecydowanej większości uczestników potrzebą było Przewodzenie poprzez Ludzi (i cechy takie jak bycie interpersonalnie bystrym i zaufanie). Przyspieszyło to wybór i rozwijanie cech, które każdy uczestnik wskazał na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych 360.

 

 • Każdy kraj/grupa miała informacje na temat tego, jak była postrzegana przez interesariuszy i opracowała plany poprawy wyników w tym zakresie. Wynik satysfakcji, zebrany z nieformalnych ankiet wewnętrznych i sesji przywódczych potwierdził tę zmianę.

 

Referencje

Cześć Rajiv,

 

Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za cały wysiłek i wsparcie dla nas!!! Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie od ludzi na temat inspirujących treści, którymi się z nami podzieliłeś. Dziękujemy również za wszystkie przypomnienia i troskę o postępy. Oprócz działań z dnia 1 organizujemy warsztaty na miejscu, aby kontynuować wymianę i wzajemny coaching, którym się podzieliłeś.

 

Może być jeszcze kilka pytań dotyczących zrozumienia raportu Lumina Leader i sugerujemy, aby ludzie kontaktowali się z Tobą bezpośrednio przez e-mail. Skonsoliduję również wyniki z Klaxoon, a także slido. Jeśli mam trudności w slido, czy mogę prosić o pomoc?

 

Jeszcze raz dziękuję!
Z wyrazami szacunku

 


Poznaj naszą globalną społeczność

Lumina Learning to globalna społeczność wykwalifikowanych ekspertów i praktyków działających w ponad 40 krajach na całym świecie.

Znajdź najbliższego eksperta

Lumina Learning to globalna społeczność wykwalifikowanych ekspertów i praktyków działających w ponad 40 krajach na całym świecie.