Lixil logo

 

Budowanie zespołu, przywództwo i zmiana kultury z Luminą Spark i Luminą Leader

 

Mireille Watanabe Handover, Lumina Learning Partner

 

 

“Zawsze myślałem, że jestem chętną do współpracy osobą. Jednak warsztaty Lumina Learning pokazały, że w rzeczywistości zostawiłem swój „współpracujący” styl w domu, a w pracy moim kolegom nie było łatwo ze mną współpracować”

 

 

LIXIL jest światowym liderem w dziedzinie materiałów, produktów i usług budowlanych. Zatrudnia ponad 80 000 pracowników w 150 krajach. W Japonii LIXIL zatrudnia około 35 000 pracowników i może pochwalić się pozycją nr 1 w zakresie okien, drzwi i systemów łazienkowych.

 

 

Potrzeba biznesowa

 

Nowy prezes i dyrektor generalny LIXIL, Kinya Seto, zidentyfikował pilną potrzebę zwiększenia globalnej konkurencyjności firmy. Poprowadził on ogólnofirmową inicjatywę mającą na celu stworzenie nowej kultury, która obejmuje zachowania przedsiębiorcze z „oddolnym” nastawieniem, otwarty dialog, lepszą komunikację, podejmowanie większego ryzyka, eksperymentowanie ze zdolnością do przyjmowania i wyciągania cennych wniosków z niepowodzeń oraz współpracę horyzontalną i międzyfunkcyjną w celu przełamania silosów funkcjonalnych.

 

 

Rozwiązania Luminy Learning

 

Lumina Spark Logo      Lumina Leader Logo

 

Lumina Learning opracowała serię programów budowania zespołu, przywództwa i zmiany kultury dla LIXIL. Miały one na celu zbliżenie ludzi, a także umożliwienie wartościowych i efektywnych kontaktów w pracy, aby sprostać rosnącej liczbie zadań, uzyskać wzajemne zrozumienie indywidualnych preferencji behawioralnych i stylu pracy oraz wprowadzić otwartą komunikację i współpracę.

 

Programy obejmowały:

 

  • Warsztaty integrujące Luminę Spark i Luminę Leader w zakresie najlepszych praktyk, współpracy zespołowej, rozwoju przywództwa oraz lepszej komunikacji i relacji. Warsztaty obejmowały odkrywanie wspólnych wartości zespołowych, budowanie silniejszych relacji zespołowych i tworzenie wspólnego języka dla bardziej efektywnej komunikacji.
  • Działania takie jak budowanie relacji poprzez odgrywanie ról w prawdziwym życiu, przekazywanie informacji zwrotnych, mandale zespołowe do wyznaczania celów, tworzenie kolaży kultury zespołu i plakatów na biurko z zobowiązaniami zespołu.

 

 

Wyniki

Programy zostały przeprowadzone w dziewięciu działach dla ponad 180 uczestników. Poszczególne osoby zyskały samoświadomość i zrozumienie różnorodności preferencji w zakresie komunikacji i stylu pracy. Wzmocniono również relacje zespołowe poprzez budowanie wspólnego języka między poszczególnymi osobami, zespołami i działami.

 

Bieżące informacje zwrotne od pracowników dostarczają dowodów na to, że Portrety Lumina Spark i Lumina Leader pomogły im w bardziej efektywnej i pozytywnej komunikacji ze współpracownikami i liderami. Uczestnicy byli również w stanie pracować w oparciu o swoje mocne strony, doceniać różne potrzeby komunikacyjne i funkcjonalne w zespole oraz autentycznie doceniać różnorodny wkład i pomysły innych.

 

 

Zapytaliśmy klienta:

 

Pytanie: Jakie konkretne działania podjąłeś, aby wspierać skuteczną komunikację i współpracę w swoim zespole, odkąd uczestniczyłeś w warsztatach Luminy Learning?

 

Odpowiedź: Ponieważ mój portret pokazał, że jestem lepszy w komunikacji indywidualnej niż w dyskusjach grupowych, stałem się bardziej świadomy tego aspektu i próbowałem stworzyć więcej możliwości komunikacji indywidualnej.

 

Pytanie: Czy możesz nam powiedzieć, jaki cel wyznaczyłeś sobie w wyniku udziału w warsztatach Luminy Learning?

 

Odpowiedź: Stworzenie środowiska zaufania w moim zespole, w którym członkowie mogą komunikować się i dzielić pomysłami bez obawy, że zostaną ocenieni.

 

Odpowiedź: Spróbować zmniejszyć różnicę między tym, jak przedstawiam się innym, a tym, jak inni mnie postrzegają, aby zmniejszyć frustrację w komunikacji i oczekiwaniach.

 

 

Informacje zwrotne

 

“Warsztaty Lumina Learning pomogły mi zrozumieć różne osobowości w zespole oraz ich mocne i słabe strony. Dało mi to większą świadomość tego, jak mogę lepiej pracować i komunikować się z nimi”

 

“Zdecydowanie najcenniejszą częścią tej inicjatywy było skłonienie japońskiego zespołu prawnego do otwarcia się i zaangażowania w prawdziwą komunikację z członkami globalnego zespołu.”

 

“Dzięki aktywniejszemu odwoływaniu się do cech osobowości w komunikacji, członkowie zespołu lepiej zrozumieli sposób, w jaki inni mówią i pracują oraz podjęli wysiłki w celu zbudowania lepszych relacji między sobą.”

 

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego praca zespołowa i komunikacja są ważne, subskrybując tutaj.


Poznaj naszą globalną społeczność

Lumina Learning to globalna społeczność wykwalifikowanych ekspertów i praktyków działających w ponad 40 krajach na całym świecie.

Znajdź najbliższego eksperta

Lumina Learning to globalna społeczność wykwalifikowanych ekspertów i praktyków działających w ponad 40 krajach na całym świecie.